Sık Sorulan Sorular

OSGB TEKLİF FORMU

  İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

  Ertuğrulgazi Mah.
  Kutlu Sokak
  Çankaya / Ankara

  +90 543 490 6700
  +90 539 606 6045

  info@google.com
  support@google.com

  Şirketinize nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında sorularınız mı var? Bize yazın, kısa süre içinde sizinle iletişime geçelim

  OSGB Hizmetleri

  OSGB Kimdir?

  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin kısaltması olan OSGB, tek işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ya da sayılmayan her türlü iş yerine, iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Bu konuyla ilgili hazırlanan yönetmelik sonrası getirilen zorunluluklar OSGB’nin önemini daha da artırmıştır.

  OSGB’nin yasal olarak açılımı ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, mevzuatın gerektirdiği tüm tıbbi ve fiziki donanımlara sahip, işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti için kurulan özel kuruluşlardır.

  OSGB Firmaları Ne İş Yapar?

  Ortak Sağlık ve Güvenlik OSGB Firmaları işverenlerin ve çalışanların katılımı ile güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak için alınması gereken isg önlemlerine katkı sağlarlar.

  OSGB olarak iş güvenliği bilincinin ve iş kazası önleme kültürünün oluşturulmasına büyük önem vermekteyiz. Bu anlayış içerisinde iş güvenliği hizmetleri bizim için önemli bir uygulama basamağını oluşturmaktadır. Amacımız eğitimlerimizde çalışanlarımıza iş güvenliği kültürünü vererek, kişinin edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürmesini sağlamaktır. Böylece iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin doğru davranış modellerinin kazandırılması mümkündür.

  Neden OSGB Hizmetleri Tercih Edilmeli?

  OSGB olarak iş güvenliği bilincinin ve iş kazası önleme kültürünün oluşturulmasına büyük önem vermekteyiz. Bu anlayış içerisinde iş güvenliği hizmetleri bizim için önemli bir uygulama basamağını oluşturmaktadır. Amacımız eğitimlerimizde çalışanlarımıza iş güvenliği kültürünü vererek, kişinin edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürmesini sağlamaktır. Böylece iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin doğru davranış modellerinin kazandırılması mümkündür

  OSGB Hizmetleri Nelerdir?

  Türkiye’de ortalama % 80’in üzerinde KOBİ’ler bulunmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin İSG eğitimleri genel olarak OSGB’ler tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle OSGB’ler, yaptıkları hizmetleri ticaret kapısı olarak görmek yerine, profesyonel bir şekilde eğitim odaklı çalışma yapmaları, toplumsal kültürün gelişmesinde ileriye dönük olumlu gelişmelere neden olacaktır.

  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin verdiği OSGB hizmetleri genel olarak;

  • İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetleri
  • İşyeri hekimliği hizmetleri
  • DSP (Diğer Sağlık Personel) hizmetleri
  • Personel sağlık taramaları
  • Ortam ölçümleri
  • Risk değerlendirmeleri
  • İSG Eğitimleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri
  • Tehlikeli Madde danışmanlığı
  • Çevre danışmanlığı
  • Acil Durum Planları hazırlama
  • Patlamadan Korunma dökümanları hazırlama
  • Yangın eğitimleri
  • İlkyardım eğitimleri
  • Yüksekte çalışma eğitimleri

  İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

  İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların sağlığının yapacakları işle ilgisini araştıran, belirleyen ve işyeri ortamında oluşabilecek risklere karşı alınacak yöntemlerdir.

  İş güvenliği, işçilerin iş ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelerin, yok edilmesi veya azaltılması için getirilen yükümlülüklerden oluşan teknik kuralların bütününü ifade eden, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltan bir bilim dalıdır.

  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı Nedir?

  İş güvenliğinin amacı ise; çalışanları her türlü riske karşı korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletmenin çalışma koşullarının güvenliğini sağlayarak tehlikeli durumları ortadan kaldırmak ve güvenilen bir üretim ve hizmet sistemini sağlamaktır.

  Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işçi sağlığını; “Çalışan tüm insanların fiziksel, ruhsal, moral, sosyal yönden tam iyilik durumlarının sağlanmasını en yüksek düzeylerde sürdürülmesini, iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini, işçinin fizyolojik özelliklerine uygun işlere yerleştirilmesi, işin insana ve insanın işe uymasını, asıl amaçlar olarak ele alan bilim dalı” olarak tanımlamıştır.

  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kapsamı Nedir?

  İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının iki temel boyutu bulunmaktadır. Bunlardan ilki; çalışanların sağlığının yapacakları işle ilgisini araştıran, belirleyen (örneğin, daha önce akciğer rahatsızlığı geçirmiş bir kişinin tozlu bir işte çalıştırılmaması gibi) ve işyeri ortamında oluşabilecek bazı risklere karşı alınacak tıbbi koruma yöntemlerini uygulamak (örneğin, tetanos aşısı uygulaması vb.gibi) olan tıbbi boyuttur. Bu ilgi alanına “İşyeri Hekimliği” adı verilmektedir. İkinci boyut ise, işyeri ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerinin saptanması, bununla ilgili ölçümler yapılması (örneğin, işyerinde kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin, işyeri ortam havasındaki ölçümü gibi) ve bu risklerin kontrol altına alınması şeklindeki uğraşıları içeren ve konunun daha çok teknik-mühendislik yanını oluşturan “İş Güvenliği” boyutudur

  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Neden Gereklidir?

  İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır.

  Güvenli çalışma koşulları sağlamakla, çalışanların güvenle yaşamasını, sağlığını ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geleceğini korumak mümkündür. İşletmelerin iş kazalarından doğan kayıplarını azaltmak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak, işgücü veriminde ve toplam verimdeki artışlarla ülke kalkınmasına yardımcı olmak sadece işverenin değil, ülkemizin yararınadır. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür.


  Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde bu konuda gözlenen olumlu gelişmeler iş kazalarının azaltılabileceğini göstermektedir. Bunun sağlanabilmesi ve iş kazalarının neden olduğu maddi ve manevi kayıpların azaltılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışmalara gereken önemin verilmesi zorunludur. İş güvenliğini sağlama amacına, bilimsel araştırmaya dayalı planlı çalışmalar sonucunda geliştirilen güvenlik önlemleri ile ulaşılabileceği unutulmamalıdır.

  Çalışan Hakları ve Yükümlülükleri Neledir?

  Bir çalışan olarak, aşağıdakiler için yasal bir hakka sahipsiniz:

  1. Güvenli ve sağlıklı bir işyeri
  2. İşvereninizden tehlikeli durumları düzeltmesini istemek
  3. İşyerinde meydana gelebilecek tehlikelerle ilgili şikayette bulunmak
  4. İSG toplantılarına katılmak.
  5. Sağlık ve güvenlik haklarınızı kullandığınız için ayrımcılığa maruz kalmamak. İşvereniniz, sağlık ve güvenlik haklarınızı kullandığınız için sizi kovamaz.
  6. Ciddi derecede zarar tehlikesine sokan işi reddetmek. Güvensiz işi reddetmeden önce, işvereninizin tehlikeyi ortadan kaldırmasını ve başka bir görevi kabul edeceğini açıkça belirtmesini isteyin.

  Çalışan Olarak Sorumluluklarınız

  1. İşyerindeki işyeri güvenliği ve sağlığı ile ilgili iş güvenliği uzmanlarının verdiği eğitimlere katılmak.
  2. Tüm resmi  güvenlik standartlarına uyun.
  3. Tüm yasal işveren güvenlik ve sağlık kurallarını ve yönetmeliklerini takip edin ve çalışırken gerekli koruyucu malzemeleri giyin veya kullanın
  4. Tehlikeli  koşulları işverene rapor edin
  5. İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanın, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanın, keyfi olarak çıkarmayın ve değiştirmeyin.
  6. İşle ilgili yaralanma veya hastalıkları işverene bildirin ve derhal tedavi isteyin.
  7. İşyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapın.
  İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

  İşveren Olarak Sorumluluklarınız

  1. Ciddi tehlikelerden uzak bir işyeri temin etmek
  2. İSG standartlarına uymak
  3. Çalışanların güvenli alet ve ekipmanlara sahip olduklarından ve kullandıklarından emin olmak. Bu ekipmanı düzgün bir şekilde muhafaza etmek.
  4. Çalışanları olası tehlikeler konusunda uyarmak için renk kodları, posterler, etiketler veya işaretler kullanmak
  5. Çalıştırma prosedürlerini oluşturmak veya güncellemek ve çalışanlara güvenlik ve sağlık gerekliliklerini izlemek için bunları iletmek.
  6. Tıbbi muayene ve eğitim sunmak.
  7. İşle ilgili yaralanmalar ve hastalık kayıtlarını tutmak ve bu kayıtları ilgili kurumlara göndermek
  8. Atıf yapılan ihlalleri atıfta belirtilen sürenin sonuna kadar düzeltmek ve bunları belgelemek