Hizmetlerimiz

Personel Sağlık Taramaları

Personel Sağlık Taramaları

Çalışanların sağlık muayenelerinin kayıtları işe giriş ile birlikte periyodik olarak yenilenmesinde uzman desteğine OSGB firmamızdan ulaşabilirsiniz.

İş güvenliği, işçilerin iş ortamında karşılaşabilecekleri tehlikelerin, yok edilmesi veya azaltılması için getirilen yükümlülüklerden oluşan teknik kuralların bütününü ifade eden, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltan bir bilim dalıdır. İşyeri hekimliği ise, ülkemizde doktorluk mesleğine duyulan haklı saygıdan büyük ölçüde faydalanan bir meslek koludur.

Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanması tarafımızdan sağlanır.

Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçları yönetmelik kapsamında düzenlenir ve muhafaza edilir.

Personel Sağlık Taramaları Talep Formu

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir